T: 01325 300337 | E: admin@stjosephsna.bhcet.org.uk

Mission Statement

Mission Statement

We believe that each person is unique and created in God’s image. In our school, we provide a distinctive Catholic Education, where each child is loved, nurtured, inspired and challenged to aspire excellence and develop their individual abilities for themselves and others.

“The mission statement of the school is clearly deeply embedded and lived out every day.”
Diocesan Inspection July 2018

Przesłanie

Wierzymy, że każdy jest wyjątkowy i stworzony na obraz i podobieństwo Boga. W naszej federacji zapewniamy ksztalcenie w duchu katolicyzmu, każde dziecko jest kochane, wspierane, inspirowane i stymulowane, żeby aspirowało do doskonałości i rozwijało swoje umiejętności dla samego siebie i dla innych.